Partnerské soužití

Není jednoduché a není také ani složité. I když mnoho lidí neustále tvrdí opak, že každý vztah je něčím složitý, ale všechno je to v nás v lidech. V našich problémech a starostech a také v tom, jak se chováme či co spolu řešíme. Proto s tím vztahy nemají co společného. Ty jsou zkrátka takové, jaké jsou, a to my je vytváříme a děláme je složitými, protože chceme, nebo protože to nejde jinak. Někdy se v partnerství můžeme hádat. Někdy přítele z něčeho nařknete někdy zase jako muž, můžete něco vyčítat ženě. Je toho mnoho, co se může dít a také se to často děje, ať chceme nebo nechceme, ať si to přejeme či nikoliv. Záleží totiž jenom na nás, jakými lidmi jsme a jak si to takzvaně uděláme.

Něco na tom pravdy bude

Na tomto pořekadle, že jaké si to uděláš, takové to máš, zřejmě něco pravdy opravdu bude. Není jednoduché srovnat se s tím, že jsme takovými lidmi, jakými jsme a sami se sebou často bojujeme, abychom některé situace obstáli a některým se vyhnuli, ale takový je život. Nemůže být jednotvárný, ale zbytečně složitý jenom nám naděluje to, co si zřejmě zasloužíme. Proto se někteří mají tak moc dobře a jíní ne. V intimních otázkách se například k tomuto používápoppers na zlepšení, ale zase záleží na každém, jaký kdo je, jestli tomu dá přednost či nikoliv. 

Partnerské soužití
4 (80%)2